Agustus 24, 2016 art

Artdiva Rekardita Putra

Saya mendapatkan ilmu yang sangat baik untuk menjadi bekal saya dalam perindustrian dunia kerja. Semua berkat pelatihan yang diadakan di Binus Center Bandung.

art
Artdiva Rekardita PutraTraining 3D Modeling & Animation with 3D MAYA